Внутрішня система забезпечення якості освіти

Наказ про створення робочих груп з вказанням термінів проведення самооцінювання по кожному напрямку

Внутрішня система забезпечення якості освіти ПОЛОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ " ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ"

Аналітичний звіт за результатами опитування серед здобувачів освіти щодо системи оцінювання

Здобувачі освіти про систему оцінювання Дивосвіт 2022-2023

Аналітичний звіт за результатами опитування серед педагогічних працівників щодо системи оцінювання здобувачів освіти

Педагогічні працівники

Аналітичний звіт за результатами опитування серед педагогічних працівників щодо системи оцінювання батьків

Батьки

ЗВІТ про результати самооцінювання за напрямком «Система оцінювання здобувачів освіти» початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради

Звіт по самооцінюванню

Наказ про результати самооцінювання за напрямком ” Оцінювання здобувачів освіти”

Аналіз анкетування про якість освіти і комунікації

у початковій школі

«Дивосвіт» серед учнів

Аналіз анкетування

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ "ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

Звіт по самооцінюванню педагогічної діяльності

Звіт по самооцінюванню

SWOT – аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників

SVOT-аналіз

Наказ про результати самооцінювання за напрямком ” Педагогічна діяльність педагогічних працівників у закладі освіти”

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ "УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ" у 2022-2023

Аналізи анкетування за результатами опитування серед вчителів за напрямом «Управлінська діяльність»

  Управлінська діяльність вчителі

 

Аналізи анкетування за результатами опитування серед керівників закладу

за напрямом «Управлінська діяльність»

Управлінська діяльність – керівники

Звіт

про результати самооцінювання за напрямком

 «Управлінська діяльність»

 

Управлінська діяльність звіт

Результати самооцінювання за напрямком
" Освітнє середовище"
2022-2023

Аналітичний звіт за результатами опитування серед вчителів за напрямом «Освітнє середовище» 

Освітнє середовище …ок1

Аналітичний звіт за результатами опитування серед учнів за напрямком «Освітнє середовище»

Освітнє середовище ( опитування учнів )

Аналітичний звіт за результатами опитування серед батьків за напрямком “Освітнє середовище”   Початкова школа (1)

Пропозиції щодо удосконалення освітнього середовища в навчальному закладі

Пропозиції Освітнє середовище

 

Анкетування про якість освіти і комунікації в освітньому закладі серед батьків.

Анкетування про якість освіти та комунікації

Анкетування

“Думки  батьків щодо якості освіти і комунікації в Початковій школі «Дивосвіт”,

проведено у квітні, 2023 року.

Серед чинників, які найбільше впливають на якість освіти, першими в рейтингу для батьків є співпраця між учасниками освітнього процесу, безпечне для дітей середовище кваліфікація педагогічних працівників та комфортне психологічне середовище.

Чверть батьків до топ-5 чинників віднесли санітарно-гігієнічні умови (комфортність вбиралень, чистота навчальних приміщень, температурний режим тощо).

Академічна доброчесність як один із компонентів забезпечення якісної освіти (робота з учителями, постійна комунікація цих питань з учнями та робота з батьками — про цінність самостійної роботи дитини і її індивідуального прогресу в навчанні).

  Питання психологічної безпеки, налагодження ефективної співпраці між вчителями та учнями — ті базові аспекти роботи школи у розбудові політики якості.

Необхідне навчання керівників шкіл, зокрема, у питаннях забезпечення якості, стратегічного планування, управління закладом в умовах фінансової автономії тощо.

 

Сертифікація

1. Положення про сертифікацію

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF/card6#Public

 

2. “Про сертифікацію. Етапи сертифікації педагогічних працівників”.

https://sqe.gov.ua/diyalnist/sertifikaciya/

 

3. Наказ №3, від 04.01.2022р. МОН України “Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році”

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/2022/01/05/Nak.MON.04.01.2022-3-sertyfik.2022.pd

Оцінювання педагогічної діяльності

Перспективний план внутрішнього контролю на 2022-2025р.р.

100 днів у школі !!! ІНФО
Детальніше
Наші контакти
  • вул. Трильовського 24, Львів
  • (032) 221 68 85, (032) 222 71 00
  • duvosvitshk@ukr.net